Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kerekasztalt előkészítök javaslata

 

Az előkészítők javaslata:

 

 Ózd Városi Civil Kerekasztal megalakítását, előkészítő ülésre.


Az előkészítő ülés célja az, hogy a belépni szándékozók, közös megegyezésük alapján, elfogadjanak egy olyan működési javaslatot és alapszabály tervezetet, melyet az előkészítő szervezetetek, megszavazható formába öntenek, és a tervezett alakuló ülésen el is lehet fogadtatni.

 A szervezők ehhez segítségül a következő ajánlatot adják:

A Kerekasztal ajánlásakor és létrehozás elején elsősorban azt kell tisztázni, hogy a civil szervezeteknek miért érdeke létrehozása. Másodsorban azt, hogy a kerekasztalt milyen szervezeti körülmények között legkedvezőbb működtetni. Harmadsorban, azt hogy a kerekasztal ügyintéző szerve milyen formában működik, mi a legfőbb szerve, külön van-e ügyintéző szerve és azok megválasztása, hogyan történik,

 Azért érdemes létrehozni mert,

a Kerekasztal összefogja, segíti, fejleszti és kiszélesíti Ózd városában az állampolgárok aktív részvételén alapuló civil közösségek tevékenységét. Előnyt jelent a finanszírozás forráshelyek feltárásában, a szakmai tevékenység és az érdekérvényesítés jogszabályi hátterének megteremtésében.  

A partneri viszonyok kialakításával, illetve fenntartásával biztosítani tudja a városi civil szervezetek részvételét a városi döntéshozatali folyamat előkészítésében, az abban résztvevő társadalmi szervezetek érdekeinek hatékonyabb érvényesítését, álláspontjuk egyeztetését és egységes fellépését az Önkormányzati döntésekben 

Az együtt működés erejével létre tud hozni, a közigazgatási intézmény és a hatókörébe tartozó civil szervezetek között egy általános megállapodást az együttműködésről és annak kereteiről, mely minden szervezetnek külön- külön is előnyt jelent az érdekérvényesítésben.

Jelentősebb jogszabályok vagy tervek előkészítése során is biztosítani képes a civil szervezetek képviselőinek teljes jogú, közvetlen részvételét a döntést-előkészítő munkacsoportokban, ahol a közvetlen részvételt a lehető legkorábbi szakaszban, a tervezés megkezdésénél már meg kell valósítani.

A belépéssel kapott előnyök mellett, önállóságát is meg tudja tartani a szervezet, de a kialakított lehetőségek segítségével, kedvező körülmények között, könnyebben tudja elérni és érvényesíteni céljait.

Segít a finanszírozás forráshelyek feltárásában, támogatókat próbál szerezni az országos és megyei ernyőszervezeteknél, az Önkormányzatok, hivatalok helyi és megyei szervezeteitől. A nonprofit és profit érdekelt, szervezetektől és vállalkozásoktól.

A közös és egyedi pályázatok figyelésében és megírásában, a szakmai tevékenység és az érdekérvényesítés jogszabályi hátterének megteremtésében.

 Javaslatok konkrét teendőkre:

1. A Kerekasztal szervezetének kialakítása és működési rendjének meghatározása.

3. A civil szervezetek érdekeinek megjelenítése, jogaik teljesebb érvényesülésének elősegítése.

4. Hatékony információáramlás és konzultációs lehetőség a szervezetek között.

5. Aktív részvétel a város életében.

6. A város civil szervezeteit érintő kezdeményezések szükség szerinti támogatása, figyelemmel kísérése.

7. Egységes fellépéssel véleményezés és javaslattétel Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testülete és annak bizottságai felé.

8. Rendszeres együttműködést létrehozni és megvalósítani Ózd Város Önkormányzatával.

9. Rendszeres együttműködést létrehozni és megvalósítani a közszolgálati médiával.

10. A helyi önkormányzattal együttműködve a helyi civil közösségek tevékenységének koordinálása, működésük segítése, érdekeik képviselete.

11. A csatlakozó civil szervezetek közötti párbeszéd, együttműködés, információcsere biztosítása. A hasonló profilú szervezetek közötti kapcsolatok kialakításának segítése.

12. Közös rendezvények szervezése, pályázatok készítésének segítése, kiadványok létrehozása.

13. Rendszeres kapcsolattartás a civil szférát segítő állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetekkel, intézményekkel.

14. Szakmai háttér biztosítása a civil szervezeteket érintő helyi és országos határozatok döntések előkészítéséhez és véleményezéséhez.

15. A régiós és nemzetközi kapcsolatok kialakításának segítése

A Kerekasztal tulajdonképpen, mindazok társulása, akik a kitűzött célok megvalósítása érdekében elfogadják a közösen kialakított alapszabályban megfogalmazott célkitűzéseket, belépnek és megbízottai révén részt vesznek a munkájában.


Ózd, 2011. január 31. 

A Kerekasztal létrehozásának kezdeményezői:

 

Újra Ózdért Egyesület.

Ózdi Ipari Örökségvédők Baráti Köre.

Észak-Magyarországi Mediátorok Szocioszervíz Egyesülete.