Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Aktuális tájékoztatók.

Tájékoztatás:


Telky János az Újra Ózdért Egyesület elnöke, - a Kerekasztal Szövetséget létrehozó civil szervezetek egyikének vezetője -, a Városban elterjedt és félreértésekre okot adó ügy, tisztázására az  alábbiak közlését tartom szükségesnek.

A Szövetség tulajdonképpen egy közhasznú civil szervezet, melynek célja az Ózdon működő civil szervezetek működésének támogatása.

A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, pártoktól támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselői választáson jelöltet nem állít.

 A Szövetség közhasznú szervezetként kíván működni és ezen tevékenysége során, jelenleg irodai és egyéb szolgáltatások biztosításával, későbbiekben pedig a civil szervezetek részére kiirt pályázati pénzek megszerzésével próbálja segíteni, a kisebb önállóan pályázni nem tudó szervezetek munkáját. 


A Szövetség a következő közhasznú tevékenységeket kívánja folytatni:


1. Egészségmegőrzés, betegségmegőrzés, (gyógyító) egészségügyi rehabilitációs tevékenység – prevenciós rendezvények, valamint ingyenes egészségügyi szűrő rendezvények szervezése a Ózdon.

2. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása – a tájékoztató rendezvények szervezése a szociális, családtámogatási és társadalom-biztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról, valamint a nehéz élethelyzetben élő időskorúak számára segítő szolgáltatások megszervezése.

3. Nevelés és oktatás, gyermek és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekvédelem – ismeretterjesztő előadások, vetélkedők szervezése, kapcsolattartás a területileg illetékes gyermek- és ifjúságvédelmi szervekkel.

4. Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása - olyan értékteremtő programok szervezése és programokban történő aktív részvétel, amely segíti a különböző kulturális háttérrel rendelkező emberek közeledését, valamint Ózd kulturális értékeinek megőrzése, annak közvetítése.

5. Műemlékvédelem – az Ózdon található műemlékek védelme, azok restaurációjában, környezetének tisztán tartásában való aktív részvétel.

6. Környezetvédelem - az állampolgárok és a döntéshozók figyelmének felhívása az egyre súlyosbodó környezeti problémákra, a természeti erőforrásokkal való tudatos, a környezet eltartó képességét nem veszélyeztető gazdálkodás, a fenntartható fejlődés elveinek jelentőségére, ehhez kapcsolódóan programok, előadások szervezése, lebonyolítása.

7. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése - pozitív média-képet kialakító médiaműsorok, programok, termékek megjelentetése és megrendezése által elősegíteni a társadalmi szemléletváltást, csökkenteni a társadalmi előítéletességet és diszkriminációt, ezáltal növelni a társadalmi befogadást Ózdon.

8. Határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység – a határon túli magyarság kultúráját bemutató rendezvények szervezése, cserekapcsolatok lebonyolítása.

9. Sport támogatása, egészséges életre nevelés – az egészséges életmódot népszerűsítő programok, valamint tömegsport rendezvények szervezése és lebonyolítása Ózdon.

10. A  lakóterületen az önkormányzati és a társadalmi szervezetek együttműködésének elősegítése – közvetítés az önkormányzatok és a társadalmi szervezetek között, egyeztető fórumok szervezése a városban.

11. Ózdon további társadalmi szervezetek és szerveződések létrehozásának segítése, működési feltételeinek kialakítása, civil érdekérvényesítés elősegítése – a városban működő és szolgáltatásokat nyújtó társadalmi szervezetek és szerveződések szakmai kapcsolatának fejlesztése, ezen szervezetek érdekeinek érvényesítése.

 

12. Közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások – közhasznú szervezetek módszertani segítése, szolgáltató, képzési, tanácsadási és szupervíziós rendszerének kiépítése, szakmai standardok felállítása.

 

A Szövetség alapvető célja az Ózdon működő társadalmi és non-profit szervezetek működésének támogatása, irodai és egyéb szolgáltatások biztosításával, de nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásból.


Cél szerinti tevékenységek:

  1. a csatlakozó társadalmi szervezetek érdekképviselete
  2. a tagszervezetek részére szakmai segítségnyújtás és képzések szervezése
  3. a közhasznú tevékenységekkel kapcsolatos rendezvények szervezése, operatív feladatok ellátása, kiadványok készítése, pályázati programok koordinálása
  4. az alapcélokhoz kapcsolódó régiós és nemzetközi kapcsolatok kezdeményezése és működtetése
  5. tanácsadás és szakértés minden olyan kérdésben, amely beletartozik a tevékenységi köreibe, illetve összhangban van céljaival
  6. kapcsolattartás állami és társadalmi intézményekkel, szervezetekkel, vállalatokkal, illetve hasonló céllal működő társaságokkal, egyesületekkel
  7. pályázatfigyelés, pályázatírás a közhasznú tevékenységekkel kapcsolatos területeken

A gazdálkodás során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.


Ózd, 2011 október 28.